แรง (강하다)

แรง ภาษาเกาหลี 강하다

ตัวอย่าง : 바람이 강하다 (พา-รา-มี คัง-ฮา-ดา) – ลมแรงๆ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog