แรงงาน (노등, 노동력)

แรงงาน ภาษาเกาหลี 노등, 노동력 อ่านว่า โน-ดึง,โน-ดง-รยอก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog