แย่งชิง (강탈하다, 쟁탈하다, 쟁취하다)

แย่งชิง ภาษาเกาหลี 강탈하다, 쟁탈하다, 쟁취하다

ตัวอย่าง : 사랑을 쟁취하다 (ซา-รา-งึล เชง-ชวี-ฮา-ดา) – แย่งชิงความรัก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog