แม้ว่า (비록…일지라도)

แม้ว่า ภาษาเกาหลี 비록…일지라도

ตัวอย่าง : 비록 비가 올지라도 나는 가겠다 (พี-รก พี-กา อล-จี-รา-โด นา-รึล คา-เกด-ตะ) – แม้ว่าฝนจะตก ฉันก็จะไป

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog