แม่ (엄마, 어머니)

แม่ ภาษาเกาหลี 엄마, 어머니 อ่านว่า ออม-มา,ออ-มอ-นี

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog