แพทย์,หมอ (의사)

แพทย์,หมอ ภาษาเกาหลี 의사 อ่านว่า อึย-ซา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog