แผ่น (장, 편)

แผ่น ภาษาเกาหลี 장, 편

ตัวอย่าง : 종이 한 장 (โช-งี ฮัน จัง) – กระดาษหนึ่งแผ่น

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog