แบตเตอรี่ (전지)

แบตเตอรี่ ภาษาเกาหลี 전지

ตัวอย่าง : 전지가 떨어지다 (ชอน-จี-กา ตอ-รอ-จี-ดา) – แบตเตอรี่หมดอายุ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog