แน่น (꼭, 꽉)

แน่น ภาษาเกาหลี 꼭, 꽉

ตัวอย่าง : 꽉 잡다 (กวาก ชับตะ) – จับให้แน่น

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog