แท็กซี่ (택시)

แท็กซี่ ภาษาเกาหลี 택시 อ่านว่า แท่ก-ชี

ตัวอย่างประโยค

택시를 타다 อ่านว่า แทก-ชี-รึล-ท่า-ดา

แปลว่า นั่งแท็กซี่

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog