แต่ (그러나, 그렇지만)

แต่ ภาษาเกาหลี 그러나, 그렇지만

ตัวอย่าง : 동생은 예쁘다. 그렇지만 똑똑하지 않다 (ทง-เซ-งึน เย-ปือ-ดา, คือ-รอ-ชิ-มัน ตก-โต-คา-จี อัน-ทา) – น้องสวยแต่ไม่ฉลาด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog