แต่งตั้ง (임명하다, 위임하다)

แต่งตั้ง ภาษาเกาหลี 임명하다, 위임하다

ตัวอย่าง : 팀장으로 임명하다 (ทิม-จา-งือ-โร อิม-มยอง-ฮา-ดา) – แต่งตั้งเป็นหัวหน้าทีม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog