แต่งตัว (옷을 입다)

แต่งตัว ภาษาเกาหลี 옷을 입다

ตัวอย่าง : 점잖은 옷을 입다 (ชอม-จา-นึน โอ-ซึล อิบ-ตะ) – แต่งตัวสุภาพ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog