แตงโม (수박)

แตงโม ภาษาเกาหลี 수박

ตัวอย่าง : 수박이 달다 (ซู-บา-กี ทัล-ดา) – แตงโมหวาน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog