แตก (깨지다, 부선지다)

แตก ภาษาเกาหลี 깨지다, 부선지다

ตัวอย่าง : 거울이 깨지다 (คอ-อุ-รี เก-จี-ดา) – กระจกแตก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog