แตกเงิน (돈을 깨다, 큰돈을 잔돈으로 바꾸다)

แตกเงิน ภาษาเกาหลี 돈을 깨다, 큰돈을 잔돈으로 바꾸다 อ่านว่า โท-นึล-เก้-ดา,คึ่น-โท-นึล-ชัน-โด-นือ-โร-พา-กู้-ดา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog