แตกต่าง (다르다, 상이하다)

แตกต่าง ภาษาเกาหลี 다르다, 상이하다

ตัวอย่าง : 성격이 다르다 (ซอง-กยอ-กี ทา-รือ-ดา) – นิสัยแตกต่าง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog