แช่ (담그다, 잠그다)

แช่ ภาษาเกาหลี 담그다, 잠그다

ตัวอย่าง : 소금물에 담그다 (โซ-กึม-มุ-เร ทัม-กือ-ดา) – แช่ในน้ำเกลือ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog