แจ้ง (알리다, 알려 주다)

แจ้ง ภาษาเกาหลี 알리다, 알려 주다

ตัวอย่าง : 알려 드립니다 (อัล-รยอ ทือ-ริม-นิ-ดา) – แจ้งให้ทราบ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog