แจ่มใส (맑다, 하창하다)

แจ่มใส ภาษาเกาหลี 맑다, 하창하다

ตัวอย่าง : 날씨가 화창하다 (นัล-ชิ-กา ฮวา-ชัง-ฮา-ดา) – อากาศแจ่มใส่

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog