แจก (나누다, 분배하다, 분류하다)

แจก ภาษาเกาหลี 나누다, 분배하다, 분류하다

ตัวอย่าง : 아이들에게 과자를 나눠 주다 (อา-อี-ดือ-เร-เก ควา-จา-รึล นา-นวอ ชู-ดา) – แจกขนมให้เด็กๆ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog