แข็งแรง (튼튼하다, 건강하다, 강하다)

แข็งแรง ภาษาเกาหลี 튼튼하다, 건강하다, 강하다

ตัวอย่าง : 아퍼지가 건강하다 (อา-พอ-จี-กา คอน-กัง-ฮา-ดา) – คุณพ่อ แข็งแรง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog