แก้ไข (개선하다, 개정하다)

แก้ไข ภาษาเกาหลี 개선하다, 개정하다

ตัวอย่าง : 법을 개정하다 (พอ-บึล เค-จอง-ฮา-ดา) – แก้ไขกฎหมาย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog