แก้เผ็ด (원한을 씻다, 보복하다, 원수를 같다)

แก้เผ็ด ภาษาเกาหลี 원한을 씻다, 보복하다, 원수를 같다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog