แก้ว (유리)

แก้ว ภาษาเกาหลี 유리

ตัวอย่าง : 유리로 만들다 (ยู-ริ-รึล มัน-ดึล-ดา) – ทำด้วยแก้ว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog