แก้ม (볼, 뺨)

แก้ม ภาษาเกาหลี 볼, 뺨

ตัวอย่าง : 뺨에 뽀보하다 (ปยา-เม โป-โบ-ฮา-ดา) – หอมแก้ม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog