แก่ (늙다, 나이가 많다)

แก่ ภาษาเกาหลี 늙다, 나이가 많다

ตัวอย่าง : 나이가 많은 사람, 노인 (นา-อี-กา มา-นึน ซา-รัม, โน-อิน) – คนแก่

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog