แก่แดด (겉늙다, 조숙하다)

แก่แดด ภาษาเกาหลี 겉늙다, 조숙하다

ตัวอย่าง : 그아이는 겉늙었다 (คือ-อา-กี-นึน คอด-นึล-กอด-ตะ) – เด็กคนนั้นแก่แดด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog