แกว่ง (흔들다, 요동치다, 흔들흔들 움직이다)

แกว่ง ภาษาเกาหลี 흔들다, 요동치다, 흔들흔들 움직이다

ตัวอย่าง : 팔을 흔들다 (พา-รึล ฮึน-ดึล-ดา) – แกว่งแขน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog