แกล้ง (남을 괴롭히다, 잔난치다, 놀리다)

แกล้ง ภาษาเกาหลี 남을 괴롭히다, 잔난치다, 놀리다

ตัวอย่าง : 친구를 놀리다 (ชิน-กู-รึล นล-รี-ดา) – แกล้งเพื่อน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog