แกง (국, 탕, 스푸,)

แกง ภาษาเกาหลี 국, 탕, 스푸,

ตัวอย่าง : 맑은 장국 (มัล-กึน ชัง-กุก) – แกงจืด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog