เอา (가지다, 갖다)

เอา ภาษาเกาหลี 가지다, 갖다

ตัวอย่าง : 돈을 가져 가다 (โท-นึล คา-ชยอ คา-ดา) – เอาเงินไป

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog