เอกอัครราชทูต (대사)

เอกอัครราชทูต ภาษาเกาหลี 대사 อ่านว่า แท-ซา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog