เห่า (짖다)

เห่า ภาษาเกาหลี 짖다

ตัวอย่าง : 개가 짖다 (เค-กา ชิด-ตะ) – สุนัขเห่า

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog