เหลือ (남다, 남기다)

เหลือ ภาษาเกาหลี 남다, 남기다

ตัวอย่าง : 음식이 남다 (อึม-ชิ-กี นัม-ดา) – อาหารเหลือ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog