เหลือเชื่อ (도저히 믿을 수 없다, 믿기 어렵다)

เหลือเชื่อ ภาษาเกาหลี 도저히 믿을 수 없다, 믿기 어렵다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog