เหมือน (닮다, 같다, 똑같다)

เหมือน ภาษาเกาหลี 닮다, 같다, 똑같다

ตัวอย่าง : 얼굴이 어머니와 닮다 (ออล-กุ-รี ออ-มอ-นี-วา ทัม-ดา) – หน้าเหมือนแม่

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog