เสื้อผ้า (옷, 의복, 의상)

เสื้อผ้า ภาษาเกาหลี 옷, 의복, 의상 อ่านว่า อด,อึย-บก,อึย-ซัง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog