เสื่อ (자리, 멍석)

เสื่อ ภาษาเกาหลี 자리, 멍석

ตัวอย่าง : 자리 위에 앉다 (ชา-ริ วี-เอ อัน-ตะ) – นั่งบนเสื่อ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog