เสีย (상하다, 손실되다)

เสีย ภาษาเกาหลี 상하다, 손실되다

ตัวอย่าง : 음식아 상하다 (อึม-ชิ-กา ซัง-ฮา-ดา) – อาหารเสีย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog