เสียชีวิต (사망하다, 죽다)

เสียชีวิต ภาษาเกาหลี 사망하다, 죽다 อ่านว่า ซา-มัง-ฮา-ดา,ชุก-ดา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog