เสียง (소리, 음성)

เสียง ภาษาเกาหลี 소리, 음성

ตัวอย่าง : 소리가 크다 (โซ-ริ-กา ทือ-ดา) – เสียงดัง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog