เสา (기둥)

เสา ภาษาเกาหลี 기둥

ตัวอย่าง : 차가 기둥과 충돌하다 (ชา-กา คี-ดุง-กวา ชุง-ดล-ฮา-ดา) – รถชนเสา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog