เสรีภาพ (자유)

เสรีภาพ ภาษาเกาหลี 자유

ตัวอย่าง : 자유를 위해 싸우다 (ชา-ยู-รึล วี-เฮ ซา-อู-ดา) – สู้เพื่อเสรีภาพ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog