เสมอ (언제나, 늘, 항상)

เสมอ ภาษาเกาหลี 언제나, 늘, 항상

ตัวอย่าง : 항상 늦게 오다 (ฮัง-ซัง นึด-เก โอ-ดา) – มาสายเสมอ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog