เวลา (시간, 시각)

เวลา ภาษาเกาหลี 시간, 시각 อ่านว่า ชี-กัน,ชี-กัก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog