เลื่อน (연기하다, 미루다)

เลื่อน ภาษาเกาหลี 연기하다, 미루다

ตัวอย่าง : 회의를 연기하다 (ฮเว-เอ-รึล ยอน-กี-ฮา-ดา) – เลื่อนชุม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog