เลือก (고르다, 선택하다)

เลือก ภาษาเกาหลี 고르다, 선택하다 อ่านว่า โค-รือ-ดา,ซอน-แท่ก-ฮา-ดา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog