เลี้ยง (기르다, 키우다)

เลี้ยง ภาษาเกาหลี 기르다, 키우다

ตัวอย่าง : 아이를 기르다 (อา-อี-รึล คี-รือ-ดา) – เลี้ยงลูก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog