เลี่ยน (느끼하다)

เลี่ยน ภาษาเกาหลี 느끼하다

ตัวอย่าง : 중국 음식은 쉽게 느끼하다 (ชุง-กุก อึม-ชิ-กึน ชวิบ-เก นือ-กี-ฮา-ดา) – อาหารจีนเลี่ยนง่าย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog